Telefon
E Posta
Tazminat Hesaplama

İŞ HUKUKU

İş Kazası Tazminat Davası

Ankara İş Hukuku Ve İş Kazaları Avukatı

Ankara İş Hukuku ve iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları ekibimiz :
Ankara iş hukuku ve iş kazası avukatı ekibimiz İş hukuku ve iş kazası davaları konusunda edinilen deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adınavekaleten ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası, fazla çalışma ücreti davası, hafta tatili ücreti davası, yıllık izin ücreti davası, işe iade davası, işe başlatmama ücreti davası, maaş alacağı,  mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi yanında iş kazaları neticesinde açılacak tazminat davaları konusunda destek vermektedir.

Ankara İş Hukuku ve İş Kazası hususunda Hukuk Büromuzun Hizmetleri :
• İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ve işe iade davaları açılması ve takibi,
• Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
• Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
• Fazla mesai ücretleri, hafta tatili ücretleri, UBGT ücretleriile yıllık izin ücreti davalarının açılması ve takibi,
• İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,
• Güncel mevzuat ve içtihatlar ile uyumlu iş yeri özlük dosyalarının hazırlanması ve sözleşmelerin yapılması,

İş Hukuku, Kapsamı ve Amacı Nedir?

Dünyanın var oluşundan bugüne kadar hemen hemen her dönemde insanlar çeşitli şekillerde ve statülerde kendi geçimlerini sağlamak için çalışmıştır. Ancak Sanayi Devrimi ile beraber fabrika sahiplerine bağlı olarak çalışan işçilerin sayısı hızla artmış, toplumda "işçi sınıfı" olarak adlandırılan yeni bir kesim oluşmuştur. Bu dönemde kadın ve çocuklar sanayide acımasızca kullanılmış, işçiler günde 14 saat gibi ağır çalışma koşullarına maruz kalmıştır. Tüm bu zorluluklara karşı işçi kesim birleşmiş, kendi haklarını aramaya başlamış ve zaman içerisinde işçileri ve işçi haklarını koruma amacıyla İş Hukuku oluşturulmuştur.
İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denir.
İş Hukuku kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin yapılması, asgari ücret, çalışma süreleri, izin hakları, sözleşmenin feshi ve tazminat gibi konuları incelemektedir. Toplu İş Hukuku ise; sendikaların kuruluşunu, faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını, grev ve lokavta gidilmesi şartları incelemektedir.
İş hukuku her ne kadar çalışma ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olsa da, her çalışma ilişkisi bu hukuk dalı kapsamda değerlendirilmez. Zira İş Hukukunun kapsamına sadece; işçi statüsünde iş görenler ile bunları çalıştıranlar girmektedir. Bu bakımdan kanunda yapılan işçi ve işveren tanımları büyük önem arz etmekte olup, aradaki uyuşmazlığa hangi hukukun uygulanacağının bulunmasında önemli rol oynamaktadır.

İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Kanunlar

İş Hukuku kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin yapılması, asgari ücret, çalışma süreleri, izin hakları, sözleşmenin feshi ve tazminat gibi konuları incelemektedir. Toplu İş Hukuku ise; sendikaların kuruluşunu, faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını, grev ve lokavta gidilmesi şartları incelemektedir.
İş hukuku her ne kadar çalışma ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olsa da, her çalışma ilişkisi bu hukuk dalı kapsamda değerlendirilmez. Zira İş Hukukunun kapsamına sadece; işçi statüsünde iş görenler ile bunları çalıştıranlar girmektedir. Bu bakımdan kanunda yapılan işçi, işveren, avukat tanımları büyük önem arz etmekte olup, aradaki uyuşmazlığa hangi hukukun uygulanacağının bulunmasında önemli rol oynamaktadır.
Avukat Hilal Beşevli Uğurlu Hukuk Bürosu
Adres
Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Sokak No 14 / 10
06680 Çankaya / ANKARA
Telefon
0 312 424 0448
Faks
0 312 424 0446
E-Posta
info@avukathilalbesevli.com
Büromuz Ankara Atatürk Bulvarı yakınında, Tunus Caddesi bir üst paralelindedir.

Site Haritası
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirma amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği' nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri, veya danışmanlık teşkil etmez.