Telefon
E Posta
Tazminat Hesaplama

ANKARA HUKUK BÜROSU

Avukat Hilal Beşevli Uğurlu

AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

Hukuk büromuzun gerek avukat hizmeti gerekse bilirkişilik hususunda faaliyet göstermesi sebebiyle, özellikle uzmanlık alanına giren iş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve benzeri alacakların hesaplanması, ayrıca iş kazası ve trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat kapsamında değerlendirilen destekten yoksun kalma tazminatı ile iş gücü kaybı tazminatının hesaplanması için büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Başvurunuzu aşağıda belirtilen hususları doldurup mail yoluyla da yapabilirsiniz.
Dava açmadan önceki arabuluculuk sürecinde ( İş Mahkemelerinde dava açmadan önce arabuluculuk zorunlu hale gelmiş olup ) bu miktarların bilinmesi, süreci etkin ve olumlu bir şekilde ilerletecektir. Yine tarafların tüm bu süreçlerden önce ne kadar alacaklarının olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir.
Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti ve devamında da özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan büromuz, güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel  her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciiler nezdinde ki hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekaletname görevi alınmaktadır. Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise, müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanmaktadır.
Avukat
Avukat Hilal Beşevli Uğurlu Hukuk Bürosu
Adres
Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Sokak No 14 / 10
06680 Çankaya / ANKARA
Telefon
0 312 424 0448
Faks
0 312 424 0446
E-Posta
info@avukathilalbesevli.com
Büromuz Ankara Atatürk Bulvarı yakınında, Tunus Caddesi bir üst paralelindedir.

Site Haritası
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirma amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği' nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri, veya danışmanlık teşkil etmez.